Xin visa


Thông báo quan trọng:

  • Từ ngày 16 tháng 1 năm 2019, đương đơn xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện sẽ nộp đơn ở địa điểm mới. Để xem địa điểm nộp hồ sơ tại các bưu cục giao nhận, vui lòng nhấn vào đây. Xin lưu ý rằng địa điểm thanh toán phí xin thị thực là không thay đổi.
  • Đương đơn t tnh Qung Nam tr ra và các tnh thành phía Bc s nộp hồ sơ đến Đi S Quán Hoa Kỳ ti Hà Nội. Đương đơn t các tnh thành còn li s nộp hồ sơ đến Lãnh S Quán Hoa Kỳ ti thành ph H Chí Minh. Đương đơn xin gia hạn th thc t tnh Qung Nam tr ra và các tnh thành phía Bc phi np mu đơn DS-160 trc tuyến đến Đi S Quán Hoa Kỳ ti Hà Ni. Đương đơ các tnh thành còn li phi np mu đơn DS-160 trc tuyến đến Lãnh S Quán Hoa Kỳ ti thành ph H Chí Minh.
  • Thi gian xét duyt h sơ gia hn th thc qua đường bưđin là t 8 đến 10 ngày làm việc.Trước khi gi h sơ gia hn đến Đi s quán hoc Lãnh s quán, bn phi đm bo rng bn không cn dùng h chiếu trong vòng hai tun ti. Trong trường hp bn cn đi gp, bn có th xin phng vn khn tđây.  

gia han visa du hoc du lich my B1/B2 F1

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn