SDH - Cập nhật thông tin chương trình Chứng chỉ cao cấp

Học viện SDH (School D’Hospitality) là một trường hướng tới tương lai với sự tập trung rõ ràng vào giáo dục khách sạn. Trường luôn cố gắng phát triển sinh viên một cách toàn diện. Các chương trình của trường không chỉ trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp cho ngành khách sạn toàn cầu, mà còn nhằm khắc sâu một thái độ xuất sắc của dịch vụ và tinh thần kinh doanh.
Xem thêm

MDIS – MANAGEMENT DEVELOPMENT ISTITUTE OF SINGAPORE

Được thành lập vào năm 1956, Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS) là học viện chuyên nghiệp không vì lợi nhuận lâu đời nhất của Singapore. MDIS cung cấp các khóa học đa dạng từ kinh doanh, quản lý, kỹ thuật, thiết kế, thời trang, công nghệ thông tin, khoa học cuộc sống, truyền thông đại chúng, tâm lý, du lịch khách sạn…
Xem thêm

Chia sẻ của du học sinh