Hội Thảo Du Học Úc - APM College of Business and Communication , New South Wales

Cùng đến tham dự buổi hội thảo để cập nhật những tin tức vô cùng bổ ích du học Úc nào quí vị.
Xem thêm

Hội Thảo Du Học Úc - Academies Australia, New South Wales

Cùng đến tham dự buổi hội thảo để cập nhật những tin tức vô cùng bổ ích du học Úc nào quí vị.
Xem thêm

Hội Thảo Du Học Úc - University of Canberra, Bang Canberra

Cùng đến tham dự buổi hội thảo để cập nhật những tin tức vô cùng bổ ích du học Úc nào quí vị.
Xem thêm

Hội Thảo Du Học Úc - Canberra Institute of Technology (CIT), Bang Canberra

Cùng đến tham dự buổi hội thảo để cập nhật những tin tức vô cùng bổ ích du học Úc nào quí vị.
Xem thêm

Hội Thảo Du Học Úc - Australian National University, Bang Canberra

Cùng đến tham dự buổi hội thảo để cập nhật những tin tức vô cùng bổ ích du học Úc nào quí vị.
Xem thêm

Hội Thảo Du Học Úc - The Australian Capital Territory Government (ACT Government), Bang Canberra

Cùng đến tham dự buổi hội thảo để cập nhật những tin tức vô cùng bổ ích du học Úc nào quí vị.
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ - DU HỌC NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY CƠ HỘI NHẬN NGAY 25,000$

Thông tin các chương trình học tại Mỹ mới nhất sẽ được đề cập trong buổi hội thảo sắp diễn ra.
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ 2020 - CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO HỌC SINH THPT

Tham gia hội thảo để cập nhật được những thông tin mới nhất các trường THPT nội trú Mỹ
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ 2020 - TRƯỜNG THPT TỐT NHẤT BANG COLORADO, MỸ

Tham gia hội thảo để cập nhật được những thông tin mới nhất các trường THPT nội trú Mỹ
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ 2020 - THIÊN ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT BANG COLORADO, MỸ

Tham gia hội thảo để cập nhật được những thông tin mới nhất các trường THPT nội trú Mỹ
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ 2020 - TRƯỜNG THPT TỐT NHẤT BANG COLORADO, MỸ

Tham gia hội thảo để cập nhật được những thông tin mới nhất các trường THPT nội trú Mỹ
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ 2020 - VALLANOVA PREPARATORY SCHOOL , CALIFORNIA

Vào năm cuối năm 2019, Đại Thiên Sơn sẽ tổ chức rất nhiều chương trình du học Mỹ khác nhau với những suất học bổng đặc biệt, những trải nghiệm học tập vô cùng bổ ích dành cho học viên học THPT. Tham gia hội thảo của Đại Thiên Sơn, học sinh sẽ có cơ hội trau dồi thêm thông tin săn học bổng, cách thức tuyển sinh của các trường khác.
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ 2020 - BROOKES SILICON VALLEY, CALIFORNIA DU HỌC DỄ DÀNG

Vào năm cuối năm 2019, Đại Thiên Sơn sẽ tổ chức rất nhiều chương trình du học Mỹ khác nhau với những suất học bổng đặc biệt, những trải nghiệm học tập vô cùng bổ ích dành cho học viên học THPT. Tham gia hội thảo của Đại Thiên Sơn, học sinh sẽ có cơ hội trau dồi thêm thông tin săn học bổng, cách thức tuyển sinh của các trường khác.
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ 2020 - SOUTHWESTERN SAN MARINO, CALIFORNIA

Vào năm cuối năm 2019, Đại Thiên Sơn sẽ tổ chức rất nhiều chương trình du học Mỹ khác nhau với những suất học bổng đặc biệt, những trải nghiệm học tập vô cùng bổ ích dành cho học viên học THPT. Tham gia hội thảo của Đại Thiên Sơn, học sinh sẽ có cơ hội trau dồi thêm thông tin săn học bổng, cách thức tuyển sinh của các trường khác.
Xem thêm

HỘI THẢO - DU HỌC MỸ 2020 SAN DOMENICO SCHOOL, CALIFORNIA

Vào năm 2020, Đại Thiên Sơn tổ chức rất nhiều chương trình du học Mỹ khác nhau với những suất học bổng đặc biệt, những trải nghiệm học tập vô cùng bổ ích dành cho học viên học THPT. Tham gia hội thảo của Đại Thiên Sơn, học sinh sẽ có cơ hội trau dồi thêm thông tin săn học bổng, cách thức tuyển sinh của các trường khác.
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ 2020 - PILGRIM SCHOOL, NEW JERSEY CƠ HỘI HỌC TẠI MỸ

Vào năm cuối năm 2019, Đại Thiên Sơn sẽ tổ chức rất nhiều chương trình du học Mỹ khác nhau với những suất học bổng đặc biệt, những trải nghiệm học tập vô cùng bổ ích dành cho học viên học THPT. Tham gia hội thảo của Đại Thiên Sơn, học sinh sẽ có cơ hội trau dồi thêm thông tin săn học bổng, cách thức tuyển sinh của các trường khác.
Xem thêm

HỘI THẢO - DU HỌC MỸ 2020 OJAI VALLEY SCHOOL ADMISSION

Vào năm 2020, Đại Thiên Sơn tổ chức rất nhiều chương trình du học Mỹ khác nhau với những suất học bổng đặc biệt, những trải nghiệm học tập vô cùng bổ ích dành cho học viên học THPT. Tham gia hội thảo của Đại Thiên Sơn, học sinh sẽ có cơ hội trau dồi thêm thông tin săn học bổng, cách thức tuyển sinh của các trường khác.
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ - Trường THPT Monterey Bay Academy, Bang California

Hội thảo du học Phổ thông trung học Mỹ Monterey Bay Academy, Bang California
Quyết định đi du học chưa bao giờ dễ dàng. Bởi du học muốn thành công cần phải có sự đầu tư lâu dài về cả tài chính lẫn khả năng học tập, ngoại ngữ trong thời gian học tại nước ngoài. Và để du học không trở nên khó khăn hay gặp phải thất bại các bạn nên dành nhiều thời gian hơn để đến tham dự các buổi hội thảo về du học Mỹ giúp trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất để hội nhập văn hoá Mỹ, hiểu cách học tập, hiểu được những khó khăn khi đi du học và hơn hết hiểu được kế hoạch học tập của bạn thân, các yêu cầu cơ bản khi muốn đi du học và rất nhiều những kỹ năng mềm các bạn cần trang bị khi đi du học.
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ - TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ IDYLLWILD ARTS ACADEMY, CALIFORNIA

Hội thảo du học Phổ thông trung học Mỹ  Idyllwild Arts Academy , tại thị trấn Idyllwild phía nam California, Mỹ.
Quyết định đi du học chưa bao giờ dễ dàng. Bởi du học muốn thành công cần phải có sự đầu tư lâu dài về cả tài chính lẫn khả năng học tập, ngoại ngữ trong thời gian học tại nước ngoài. Và để du học không trở nên khó khăn hay gặp phải thất bại các bạn nên dành nhiều thời gian hơn để đến tham dự các buổi hội thảo về du học Mỹ giúp trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất để hội nhập văn hoá Mỹ, hiểu cách học tập, hiểu được những khó khăn khi đi du học và hơn hết hiểu được kế hoạch học tập của bạn thân, các yêu cầu cơ bản khi muốn đi du học và rất nhiều những kỹ năng mềm các bạn cần trang bị khi đi du học.
Xem thêm

HỘI THẢO DU HỌC MỸ - TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ FLINTRIDGE SACRED HEART ACADEMY, Flintridge, California

Hội thảo du học Phổ thông trung học Mỹ  Flintridge Sacred Heart AcademFlintridge, California
Quyết định đi du học chưa bao giờ dễ dàng. Bởi du học muốn thành công cần phải có sự đầu tư lâu dài về cả tài chính lẫn khả năng học tập, ngoại ngữ trong thời gian học tại nước ngoài. Và để du học không trở nên khó khăn hay gặp phải thất bại các bạn nên dành nhiều thời gian hơn để đến tham dự các buổi hội thảo về du học Mỹ giúp trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất để hội nhập văn hoá Mỹ, hiểu cách học tập, hiểu được những khó khăn khi đi du học và hơn hết hiểu được kế hoạch học tập của bạn thân, các yêu cầu cơ bản khi muốn đi du học và rất nhiều những kỹ năng mềm các bạn cần trang bị khi đi du học.
Xem thêm

Chia sẻ của du học sinh