Hội thảo Lambton College

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Lambton College đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường Lambton College.
Xem thêm

Hội thảo Niagara College Canada 

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường Niagara College Canada đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường Seneca College.
Xem thêm

Hội thảo Seneca College

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Seneca College đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường Seneca College.
Xem thêm

Hội thảo University of Houston tháng 5/2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với University of Houston sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 5/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường University of Houston.
Xem thêm

Hội thảo University of Houston tháng 3/2019

Vừa qua, công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với University of Houston đã tổ chức hội thảo vào tháng 3/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường University of Houston.
Xem thêm

Hội thảo trường The Village School tháng 5/2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường The Village School sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 5/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường The Village School.
Xem thêm

Hội thảo trường The Village School tháng 3/2019

Tiếp nối thành công của “Hội thảo trường The Village School tháng 1/2019” công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường The Village School sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 3/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường The Village School.
Xem thêm

Hội thảo trường The Village School tháng 1/2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường The Village School đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường The Village School.
Xem thêm

Hội thảo du học Mỹ tháng 4/20199 – Texas A&M University Corpus Christi

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường Texas A&M University - Corpus Christi sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 4/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường Texas A&M University - Corpus Christi.
Xem thêm

Hội thảo du học Mỹ – Texas A&M University Corpus Christi

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường Texas A&M University - Corpus Christi đã tổ chức hội thảo vào tháng 2/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường Texas A&M University - Corpus Christi.
Xem thêm

Hội thảo du học Mỹ – Houston Community College

Vừa qua, Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường Houston Community College đã tổ chức hội thảo vào tháng 4/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường Houston Community College.
Xem thêm

Hội thảo du học Mỹ 2019 – Houston Community College

Công ty tư vấn du học Đại Thiên Sơn cùng với trường Houston Community College sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 3/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ, cụ thể là du học tại trường Houston Community College.
Xem thêm

Hội thảo du học Mỹ 2018 - Everett Community College


Công ty tư vấn du học Đại Thiên Sơn cùng với trường Everett Community College sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 1/2018 để chào đón năm học mới. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ, cụ thể là du học tại trường Everett Community College.
Xem thêm

Hội thảo trường Everett Community College

Tiếp nối thành công Hội thảo du học Mỹ - Everett Community College tháng 1/2019, Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường Everett Community College sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 3/2019 nhằm mục đích cung cấp những thông tin chương trình học cũng như tạo cơ hội cho quý phụ huynh và học sinh gặp gỡ với đại diện trường và tư vấn trực tiếp ngay tại buổi hội thảo.
Xem thêm

Hội thảo du học Mỹ - Everett Community College

Hội thảo du học Mỹ - Everett Community College
Xem thêm

Hội thảo du học hè Philippines 2019

Đại Thiên Sơn sẽ tổ chức hội thảo để giải thích mọi thắc mắc của quý vị phụ huynh về khóa học hè Philippines 2019
Xem thêm

Hội thảo du học hè Canada 2019

Sau thành công của hội thảo du học hè Mỹ và Du học hè Singapore, Đại Thiên Sơn sẽ tổ chức hội thảo để giải thích mọi thắc mắc của quý vị phụ huynh về khóa du học hè Canada 2019
Xem thêm

Đại Thiên Sơn sẽ tổ chức hội thảo du học hè Singapore 2019

Đại Thiên Sơn sẽ tổ chức hội thảo để giải thích mọi thắc mắc của quý vị phụ huynh về các khóa du học hè Singapore 2019
Xem thêm

Đại Thiên Sơn chia sẻ du học hè Mỹ 2019

Đại Thiên Sơn sẽ tổ chức hội thảo để giải thích mọi thắc mắc của quý vị phụ huynh về các khóa du học hè 2019
Xem thêm

Đại diện trường Arizona State University sẽ về thăm Đại Thiên Sơn

Đại diện trường Arizona State University sẽ về thăm Đại Thiên Sơn
Xem thêm

Chia sẻ của du học sinh