[ Mỹ] - Phỏng vấn du học Mỹ bằng tiếng Anh hay tiếng Việt ?


 

Phỏng vấn du học Mỹ bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?

Hỏi:
 - Em nghe nói khi phỏng vấn du học Mỹ rất dễ rớt. Xin biết thường lý do nào làm người phỏng vấn bị rớt? Khi phỏng vấn thì trả lời bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Phải làm thế nào trước khi đi phỏng vấn để không bị rớt? (sty_le000@...)
 
- Trả lời:
Viên chức lãnh sự sẽ xem xét ba yếu tố chính sau đây trước khi cấp thị thực du học: kế hoạch học tập của học sinh, khả năng tài chính và có các yếu tố thuyết phục việc sinh viên quay trở về Việt Nam sau khi hoàn tất chương trình học.
Lãnh sự quán Mỹ không bắt buộc sinh viên phải trả lời bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn. Bạn có thể trình bày bằng tiếng Anh hoặc Việt.
Bạn nên tham khảo trang web của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM ở địa chỉ http://www.hochiminh.usconslate.gov/ để có thông tin chính thức về thủ tục thị thực du học.
 

 

 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn