THE ONE ACADEMY

The One Academy là một học viện nghệ thuật và thiết kế tư nhân được thành lập vào năm 1991, là một trường được MQA (cơ quan đảm bảo chất lượng) công nhận có tư cách MSC, mang các liên kết chính thức với các trường đại học và cao đẳng thiết kế có uy tín trên toàn thế giới. Triết lý giảng dạy 'Master Train Master' của One Academy cung cấp 'Kết quả đẳng cấp thế giới' đã cho phép sinh viên trải nghiệm sự tiến hóa nâng cao trong phát triển ý tưởng và sáng tạo. Trường có 2 cơ sở đặt tại Sunway và Penang
Xem thêm

Chia sẻ của du học sinh