[Anh Quốc] Tôi có cần phải trình bằng cấp tiếng Anh?


 Tôi có cần phải trình bằng cấp tiếng Anh?

Hỏi:
Tôi có cần phải trình bằng cấp tiếng Anh?
 
Trả lời:
Nhất thiết là bạn phải biết đọc, viết và hiểu tốt tiếng Anh. Hầu hết các trường đều yêu cầu thí sinh phải có chứng nhận thông thạo tiếng Anh. Bạn cần thi lấy bằng tiếng anh (ví dụ như thi IELTS), thậm chí bạn sẽ cần tham gia một khoá luyện Anh ngữ trước khi chính thức đi du học Anh. Một số trường đại học có các khoá tiếng Anh cho sinh viên trước niên học chính khoá.
 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn