[Anh Quốc] Tôi có thể đưa gia đình đi cùng không?


 Tôi có thể đưa gia đình đi cùng không?

Hỏi:
Tôi có thể đưa gia đình đi cùng không?
 
Trả lời:
Bạn có thể đưa vợ (chồng), con cái đi cùng trong những điều kiện sau:
-Các bạn đã kết hôn;
-Các bạn sẽ sống cùng nhau và không đi đến ly dị;
-Các bạn có đủ khả năng tài chính đảm bảo các chi phí ăn ở;
-Vợ (chồng) bạn không đi làm tại Vương quốc Anh trừ khi được phép;
-Vợ (chồng) bạn sẽ rời Vương quốc Anh ngay khi hết hạn cho phép.

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn