[Anh Quốc] Tôi sẽ ở đâu khi học tập tại Vương quốc Anh?


Tôi sẽ ở đâu khi học tập tại Vương quốc Anh?

Hỏi:
Tôi sẽ ở đâu khi học tập tại Vương quốc Anh?
 
Trả lời:
Bạn nên liên hệ sắp xếp chỗ ở tại Vương quốc Anh trước khi đi du học Anh. Có hai loại lưu trú cho du học sinh như sau:
- Ở kí túc xá trong trường
- Nhà riêng cho sinh viên tự thuê
Hầu hết các trường đại học đều có nơi ở cho sinh viên quốc tế  du học Anh trong năm đầu tiên của niên học giúp họ tìm nơi ở riêng. Bạn cần liên lạc sớm với trường để đăng ký ngay khi được thông báo nhận vào học của trường.

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn