[Canada] Nếu bố mẹ là cổ đông của công ty cổ phần thì nộp giấy tờ gì?


 Nếu bố mẹ là cổ đông của công ty cổ phần thì nộp giấy tờ gì?

Hỏi:
Nếu bố mẹ là cổ đông của công ty cổ phần thì nộp giấy tờ gì?
 
Trả lời:
- Nếu vậy, bạn cần nộp giấy xác nhận là thành viên góp vốn, trong đó có ghi rõ tỷ lệ phần trăm lãi suất được nhận mỗi tháng hoặc mỗi quý, mỗi năm. Kèm theo giấy chi tiền của công ty
 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn