[Canada] Tôi là chủ doanh nghiệp TNHH và vợ làm trong Cty cổ phần, vậy chúng tôi cần nộp giấy tờ gi?


Tôi là chủ doanh nghiệp TNHH và vợ làm trong Cty cổ phần, vậy chúng tôi cần nộp giấy tờ gi?

Hỏi:
Tôi là chủ doanh nghiệp TNHH và vợ làm trong Cty cổ phần, vậy chúng tôi cần nộp giấy tờ gi?
 
Trả lời:
- Quý vị sẽ cần nộp giấy phép ĐKKD của công ty, biên lai thuế thu nhập 1 năm gần nhất, hợp đồng mua bán, hoặc sổ tay ghi chép, cho thấy mức thu nhập ổn định và cao của quý vị.
 

 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn