[Mỹ] - Người ở một nước thứ ba có được bảo trợ du học Mỹ không ?


 

Người ở một nước thứ ba có được bảo trợ du học Mỹ không ?

Hỏi:
- Em hiện là sinh viên năm cuối ĐH RMIT tại Việt Nam. Em dự định du học Mỹ để học tiếp lên thạc sĩ. Từ trước đến nay tiền học phí đều do dì ruột của em ở Canada tài trợ. Dì em cũng đồng ý bảo lãnh và lo tiếp cho em toàn bộ khi em du học Mỹ.
Gia đình em vì một số lý do nên không đủ khả năng chứng minh tài chính. Do đó dì em ở Canada sẽ là người bảo lãnh về mặt tài chính cho em. Không biết trường hợp của em có hợp lệ để xin visa không, khi người đứng ra bảo lãnh tài chính và chứng minh thu nhập lại là người ở một nước khác? Em có khả năng xin được visa không?
Theo em được biết thì muốn qua Mỹ du học tự túc thì phải có TOEFL và thi GMAT, GRE. Em muốn biết tại Việt Nam có địa điểm nào tổ chức thi GMAT và GRE không? (gimme_moremore@...)
 
- Trả lời:
Người đứng ra bảo trợ tài chính cho bạn sẽ cần điền bộ đơn I-134 và cung cấp các giấy tờ liên quan. Bộ đơn này có thể tải từ trang web sau: http://www.uscis.gov/files/form/I-134.pdf .
Việc cấp visa du học còn được xem xét dựa vào nhiều yếu tố khác (kế hoạch học tập, khả năng trở về Việt Nam sau khi hoàn tất du học) ngoài yếu tố tài chính.
Về thông tin thi, bạn có thể tham khảo trang web sau:
- http://www.iievn.org/ (phần Testing)
 

 

 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn