[Mỹ] - Phải làm sao để chuyển trường ở Mỹ ?


 

Phải làm sao để chuyển trường ở Mỹ ?

Hỏi:
 - Con tôi đang du học tại Mỹ. Cháu được một trường ở Ohio nhận học, giờ tôi muốn cháu chuyển qua bang California vì bên đó cũng có trường nhận. Cần phải làm gì để chuyển hết số tiền từ trường ở Ohio (đã đóng tiền rồi) sang trường học ở California? (Võ Thị Hoa Cúc, hoacucbinhnam@...)
 
- Trả lời:
Để được học tại Mỹ hợp pháp con anh chị cần được trường hiện tại xuất thư chấp thuận chuyển trường và đưa thư đó cho trường mới (trường đã đồng ý nhận cháu học) thì trường mới mới có thể quản lý cháu hợp pháp theo hệ thống SEVIS của chính phủ được. Việc đồng ý hoàn tiền học phí cho cháu hoàn toàn do trường hiện tại quyết định. Nếu đồng ý thì họ sẽ chuyển khoản hoặc trả bằng check cho gia đình tại Việt Nam hoặc cháu tại Mỹ (tùy theo thỏa thuận giữa hai bên). Sau đó anh chị có thể dùng số tiền này chuyển cho trường mới.
 

 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn