[Mỹ] - Visa sắp hết hạn có được quay lại Mỹ không ?


 

Visa sắp hết hạn có được quay lại Mỹ không ?

Hỏi:
- Tôi được cấp visa F1 để sang học ĐH tại Mỹ. Tôi đọc trên mạng và được biết nếu visa còn giá trị thì vẫn quay trở lại Mỹ được (không quy định thời hạn cụ thể) mà không cần xin visa mới.
Vậy giả sử visa của tôi được cấp từ ngày 11-8-2008 đến 11-8-2009, tôi về Việt Nam và trở lại Mỹ một tuần hoặc hai, ba ngày trước khi visa hết hạn được không? (Lan Nguyễn, panda911@...)
 
- Trả lời:
Bạn vẫn có thể trở lại Mỹ nếu visa còn hiệu lực. Khi đến cửa khẩu Mỹ, bạn phải trình I-20 của trường đang theo học cho viên chức cửa khẩu.

 

 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn