[New Zealand] Chưa có điểm IELTS hoặc TOEFL có thể Du học New Zealand được không ?


Chưa có điểm IELTS hoặc TOEFL có thể Du học New Zealand được không ?

Hỏi:
Chưa có điểm IELTS hoặc TOEFL có thể Du học New Zealand được không ?
 
Trả lời:
Bạn vẫn có thể đăng ký đi du học tại New Zealand dù bạn chưa có bất kì chứng chỉ nào về trình độ tiếng Anh. Tuy nhiên bạn sẽ cần đăng ký học Anh văn tại trường để có đủ điều kiện tiếng Anh trước khi vào học khóa chính.
 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn