[Canada] Tài sản như Sổ đỏ, xe Ôto có cần do chính chủ không?


Tài sản như Sổ đỏ, xe Ôto có cần do chính chủ không?

Hỏi:
Tài sản như Sổ đỏ, xe Ôto có cần do chính chủ không?
 
Trả lời:
- Đương nhiên các loại Tài sản này (nhà, đất, xe, …) phải là tài sản được đứng tên của bố mẹ hoặc HS, nếu nhờ người khác đứng tên phải có giấy cam kết của người đó, HK, CMND, các giấy cam kết này lúc đó phải có nguồn gốc rõ ràng, có công chứng
 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn