Chứng minh thu nhập cần giấy tờ gì?


 Chứng minh thu nhập cần giấy tờ gì?

Hỏi:
Nếu bố mẹ là Công chức (làm công ăn lương) mà không phải là nhà Kinh doanh thì cần nộp giấy tờ gì để chứng minh thu nhập ? trong vòng bao lâu ? Ví dụ 3 tháng lương gần nhất hay như thế nào?
 
Trả lời:
- Trường hợp này thì Cha/Mẹ cần nộp giấy xác nhận: Chức vụ, mức lương, hợp đồng lao động hoặc thẻ BHXH nếu có. Nếu lương cao phải có giấy quyết toán thuế
 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn