Con tôi đang học lớp 9 muốn đi du học tiếp lớp 10 tại Mỹ.  Cháu học lực giỏi. Tiếng Anh yếu.  Muốn đi học PTTH Mỹ thì phải làm sao?


Chắc chắn một điều cháu cần cải thiện trình độ anh ngữ nếu muốn đi du học. Cần xác định trình độ anh ngữ của con trước khi xác định các kế hoạch học tập phù hợp. Tuy nhiên , nếu gia đình muốn con vào học tiếp năm học lớp 10 tại Mỹ cùng với các bạn sinh viên Mỹ và quốc tế khác thì với trình độ hiện tại sẽ rất khó để cháu theo kịp bài giảng và lên lớp.  Cháu có thể tham gia học anh văn tại các trung tâm anh ngữ, tự học hoặc có thể đến 1 quốc gia Châu Á gần Việt Nam : Philippines , Singapore để cải thiện tiếng anh nhanh chóng từ 3 đến 6 tháng hoặc cháu cũng có thể xin đến Mỹ học anh văn trước khi vào học chương trình chính.  Du học không khó. Đã có Đại Thiên Sơn.

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn