Nguyễn Hoàng Thủy Tiên


* Cảm giác khi đi phỏng vấn:
- Cực kỳ tự tin
- Thoải mái vô cùng vì đã được học rất kỹ với bên công ty
 
* Cảm nhận về công ty Đại Thiên Sơn:
- Rất ư là nhiệt tình
- Mọi người trong công ty rất là “thân thiện” (ý là chặt chém không thương tiếc) về vấn đề học tập của em.
- Cuối cùng, có thể vượt qua được cửa ải của Ms Dung -> Visa trong tâm tay. Hi hi…
 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn