Học bổng


Chương trình Học bổng Du học Mỹ tại Susquehanna University

Học bổng Transfer Scholarships:
- Dành cho sinh viên chuyển trường và có thành tích học tập xuất sắc tại trường học trước đây.
- Giá trị học bổng: $10,000 ($40,000 cho 4 năm học)
 
Học bổng Music Scholarship:
- Dành cho sinh viên đang học chuyên ngành âm nhạc tại trường. Học bổng được trao cho sinh viên dựa vào buổi thử giọng với các giảng viên âm nhạc.
- Giá trị học bổng: từ $1,000 – $5,000 (từ $4,000 đến $20,000 cho 4 năm học)
 
Học bổng The Lawrence M. and Louise Kresge Isaacs Endowment for Music
- Dành cho sinh viên đang học chuyên ngành âm nhạc hàng lâm tại trường. Học bổng được trao cho sinh viên dựa trên buổi thử giọng với các giảng viên âm nhạc.
- Giá trị học bổng: $12,000 ($48,000 cho 4 năm học)
 
Học bổng Janet Weis Writer's Institute Scholarship:
- Dành cho sinh viên học chuyên ngành sáng tác tại trường. Học bổng được trao cho sinh viên dựa trên bảng đánh giá và sự tiến cử của giảng viên.
- Giá trị học bổng: $20,000 một năm ($80,000 cho 4 năm học) 
 
 

 

HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

 

THÔNG QUA ĐẠI THIÊN SƠN
- Dành cho sinh viên quốc tế nộp hồ sơ nhập học thông qua Đại Thiên Sơn
- Học bổng được trao cho sinh viên dựa trên thành tích học tập, các hoạt đồng giúp đỡ cộng đồng, …
- Yêu cầu:
            * GPA 3.0/4 (tương đương 8/10)
            * TOEFL ibt 80 hoặc IELTS 6.0
- Giá trị học bổng: từ $5000 – $20,000  
 
 

Đăng Ký Tư Vấn Trực Tuyến

/
Tôi đồng ý nhận mail của Đại Thiên Sơn

Sự kiện sắp diễn ra

Chia sẻ của du học sinh