Học bổng


DEAKIN UNIVERSITY

Cử nhân thương mại (Bachelor of Commerce)
Để hoàn thành khóa học Cử Nhân Thương Mại, sinh viên phải hoàn thành 24 tín chỉ. Bào gồm 8 tín hỉ của môn nền tảng, 8 tín chỉ của một môn(sinh viên bắt buộc phải hoành thành một môn) và 8 tín chỉ của môn tự chọn(sinh viên có thể chọn học 8 môn khác hoặc nhiều nhất bốn môn phụ. Phần lớn các môn đều có số lượng tín chỉ là 1. Phần lớn sinh viên chọn học 4 tín chỉ trong một học kỳ, và  học 2 học kỳ mỗi năm.
Học phí trung bình: 30,800 AUD/năm
Nhà ở:
  • Khu học xá Melbourne Burwood: 276 $AUD – 335 $AUD/ tuần
  • Khu học xá Geelong: 208$AUD – 236$AUD/ tuần
  • Khu học xá Warrambool: 188 $AUD – 216 $AUD/ tuần
  • Ở với nhà bản xứ: 265$AUD – 275 $AUD/ tuần + 230$AUD phí sắp xếp
Thời gian học: 3 năm
Học tại Campus: Burwood(Melbourne), Waterfront (Geelong), Waernambool
Điều kiện đầu vào:    
Đại học Sau đại học
  • GPA >=6.5
  • IELTS >= 6.0 (không kĩ năng nào dưới 6.0)
  • GPA >=6.5
  • IELTS >=6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0)

Sinh viên có thể cần học thêm tiếng Anh hoặc các khóa dự bị để đáp ứng yêu cầu về học thuật trước khi bắt đầu khóa học tại Đại học Deakin.
Bạn có thể học các chương trình dự bị/cao đẳng tại Deakin College hoặc tiếng Anh tại Trường Anh ngữ Deakin (DUELI) – cả hai cơ sở này đều tọa lạc ngay trong khuôn viên trường tại Úc. Điều này đồng nghĩa bạn có cơ hội làm quen với môi trường học, các sinh viên  và giảng viên Deakin trước khi bạn bắt đầu khóa học chính.

Ngoài ra sinh viên có thể học bằng kép với các ngành Information System, Laws, Science, Food and Nutrition Sciences, … Thời gian học 4-5 năm tùy theo bằng kép.
 

Chia sẻ của du học sinh


Học bổng Deakin STEM

Học bổng Science, Technology, Engineering và Mathematics (STEM) của Đại học Deakin là học bổng trị giá 20% dành cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam nộp đơn vào các khoá đại học và sau đại học thuộc các lĩnh vực: Kiến trúc và Xây dựng Môi trường, Kĩ thuật, Công nghệ Thông tin, Khoa học và Môi trường.