Tin tức


Ohio là một trong 10 bang thịnh vượng nhất ở Mỹ, dẫn đầu là ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ tài chính. Ohio là điểm đến du học lý tưởng cho sinh viên quốc tế cũng như môi trường làm việc triển vọng cho các sinh viên vừa tốt nghiệp Đai học.


1.    Bowling Green State University
Scholarship Value Eligibility
BG Success Scholarship $4,000 Dựa vào GPA và điểm SAT/ ACT composition
Merit based scholarships $1,000 up to $8,000

2.    Case Western Reserve University
Scholarship Competitions _ Học bổng toàn bộ học phí
3.    Ohio Dominican University
  1. International Academic Achievement Scholarship – Up to $15,000 for each year of study (Minimum 3.0 GPA)
  2. International Academic Opportunity Scholarship – Up to $13,000 for each year of study (Minimum 2.5 GPA)
  3. ELS Award – Up to an additional $1,000 per year for students who transfer to ODU after completing requirements at an ELS Center
  4. Council of International Schools Student Award – Up to an additional $1,500 per year for students who graduated from an international school
  5. Vietnamese Academic Excellence Award – Up to an additional $2,000 per year
  6. International Baccalaureate Achievement Award – Up to an additional $2,000 per year
 
4.    Baldwin Wallace University
John Baldwin Scholarship           
Up to $15,000          
Dựa trên thành tích học tập, kỹ năng lãnh đạo .
5.    Hiram College
Merit-based global scholarships
Giá trị từ $1,000 to $18,000
Deadline: February 1, 2019.
6.    John Carroll University
SCHOLARSHIP VALUE ELIGIBILITY
MAGIS SCHOLARSHIP UP TO $25,000 GPA 4.0 /SAT 1300/ ACT 29
PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP $22,000 GPA 3.6 /SAT 1150/ ACT 24
UNIVERSITY SCHOLARSHIP $18,000 GPA 3.1 /SAT 1080/ ACT 22
IGNATIAN AWARD $10,000 Học sinh không đủ yêu cầu cho các học bổng trên. Học bổng này sẽ dựa trên khả năng lãnh đạo, sự đóng góp cho xã hội và các kỹ năng của bản thân

7. Miami University (Oxford)
Test Score* High School GPA
(4.00 scale)
Non-Resident Scholarship Range†
ACT: 33+
SAT: 1450+
3.50+ Half to Full Tuition
$80,000–$144,000
($20,000–$36,000 Annually)
ACT: 30-32
SAT: 1360-1440
3.50+ $56,000–$80,000
($14,000–$20,000 Annually)
ACT: 28-29
SAT: 1300-1350
3.50+ $36,000–$60,000
($9,000–$15,000 Annually)
ACT: 27
SAT: 1260-1290
3.50+ $28,000–$40,000
($7,000–$10,000 Annually)
Deadline: February 1, 2019.
8. Ohio Northern University
  • Presidential Scholarship: $19,000 per year
Giá trị cho 4 năm học: $76,000
 
  • Trustee Scholarship: $17,000-$18,000 per year
Giá trị cho 4 năm học: $68,000-$72,000
 
  • Dean's Scholarship: $14,000-$16,000 per year
Giá trị cho 4 năm học: $56,000-$64,000
 
  • Faculty Scholarship: $11,000-$13,000 per year
Giá trị cho 4 năm học : $44,000-$52,000
ACADEMIC SCHOLARSHIPS FOR TRANSFER STUDENTS
GPA from Transfer Institution             Scholarship
3.5+            $12,000
3.0-3.49             $10,000
2.5-2.99             $8,000

9. University of Dayton
 
10. Wittenberg University
GPA Value Scholarship
4.0+ $26,000 President Scholarship
3.7 $23,000 Provost Scholarship
3.3 $21,000 Wittenberg Scholarship Award
3.0 $17,000 Wittenberg Scholarship Award

 

Chia sẻ của du học sinh


DANH SÁCH HỌC BỔNG ĐẠI HỌC MỸ TẠI BANG OHIO NĂM 2019

Ohio là một trong 10 bang thịnh vượng nhất ở Mỹ, dẫn đầu là ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ tài chính. Ohio là điểm đến du học lý tưởng cho sinh viên quốc tế cũng như môi trường làm việc triển vọng cho các sinh viên vừa tốt nghiệp Đai học.