[Mỹ] - Có hồ sơ bảo lãnh, có đi du học Mỹ được không ?

Có rất nhiều trường hợp học sinh đã mở hồ sơ bảo lãnh, sau đó tiếp tục đăng ký hồ sơ du học. Vậy trường hợp được người thân bảo lãnh, và đã mở hồ sơ du học khó hay không? Có khả năng đậu visa hay không? 
Xem thêm